Odpověď na: Modelovky 75/38

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelovky 75/38 Odpověď na: Modelovky 75/38

#19557
Katarína Školiaková
Lektor

Ahoj!

Ak:
– hmotnosť roztoku je m(60%),
– hmotnostný zlomek látky v roztoku je w;
– hmotnosť látky v roztoku je m(HNO3)

Vzťahy, ktoré použijeme
w=m(HNO3)/m(60%)
n(HNO3) = m(HNO3)/M(HNO3)
c(60%)=n(HNO3)/V

Tak –> hmotnost látky v roztoku je m(HNO3) = w*m(60%)
a teda n(HNO3) = m(HNO3)/M(HNO3) = w*m(60%)/M(HNO3)
a hmotnosť roztoku m = V*ró = 1*1367g/dm3.

Tým pádom platí, že koncentrácia c = n/V;
pre V = 1 a ak je m(60%) hmotnost 1 dm3 60% roztoku to bude
c = w*m(60%)/(M*1) = w*m(60%)/M

Pôvodný roztok HNO3 má molárnu koncentráciu (dosadíme m a w pre 1dm3 roztoku HNO3 na výpočet molárnej koncentrácie c)
c = w*m/(M*V) = 0,6*1367g*dm-3/63*1dm3 = 13,02mol/dm3 z ktorej si už len pomocou vzorca c*V = c1*V1 => V = c1*V1/c = 0,1*2/13,02 = 0,0154dm3 = 15,4cm3 vypočítame objem.