Odpověď na: modelovky 75/33

Fóra Chemie Příklady LF MU modelovky 75/33 Odpověď na: modelovky 75/33

#19560
Katarína Školiaková
Lektor

  Molárna koncentrácia je c(n) = n(RL)/V(roztok); n(RL) = m(RL)/M(r) => c(n) = m(RL)/(M(r)*V);
  pre objem 1dm3 roztoku a pre m(RL) = hmotnosť rozpustenej látky a M(r) jej molárna hmotnosť
  –> m(RL) = w(RL)*m(rozt.); pro objem 1dm3 roztoku je jeho hmotnosť m(rozt) = ρ(rozt.)*V(rozt.)= ρ*1dm3 = ρ potom
  m(RL) = w(RL)*ρ a stále platí, že V = 1dm3, takže –> c(n) = w(RL)*ρ/M(r). Pokiaľ je M(r) g/mol, musí byť hustota v g/dm3.
  m(RL) = m(rozt.) * V a ak je 1 dm3 roztoku m(rozt.) = ρ,
  m(RL) = ρ*w a po dosadení c = ρ*w/M .

  [Pokiaľ použijeme molárnu hmotnost v g/mol, musí byť hustota v g/dm3, aby sme dostali koncentráciu v obvyklých mol/dm3.]

  c = 0,32*1150(kg/dm3)*/36,5(g/mol) = 10,082mol.dm-3