Odpověď na: PRODUKT REAKCIE

Fóra Chemie Příklady LF UPOL PRODUKT REAKCIE Odpověď na: PRODUKT REAKCIE

#19579
Alžběta Kryštofová
Lektor

Ahoj, toto reakce je přeměna nitrobenzenu na anilin. Jedná se o redukci a je určitě třeba znát, že existuje a že je to katalyzovaná redukce.
Pokud by tě navíc zajímal konkrétní průběh, tak reakce má několik mezikroků. Při těchto je nitro skupina postupně redukována (za spotřeby 6x protonu a 6x elektronu a vyloučení vody) až na výslednou amino skupinu. Katalyzátory reakce mohou být i jiné kovy (cínem), které v tomto případě zastávají roli redukčního činidla.
Sturčný zápis děje na postranním řetězci:
NO2 -> HO-N-OH -> N=O -> NH-OH -> NH2
Vidíš, že postupně dochází ke snížování počtu vazeb na kyslík – tím pádem k redukci.
Doufám, že takto ti to stačí.
Bětka.