Odpověď na: modelovky str. 35/67, 68

Fóra Fyzika Příklady LF MU modelovky str. 35/67, 68 Odpověď na: modelovky str. 35/67, 68

#19740
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Tak príklad číslo 67 budeme postupovať nasledovne: 1 meter krychlový (kubický) má vlastne 1000 litrov. Z chémie vieme, 1 mol plynu zaberá vždy objem 22,4 l . Čiže zistíme si, koľko molov kyslíku to je. Následne prenásobíme počet molov Avogadrovou konštantou a získame počet častíc.

Príklad 68.

Tu sa nemôžme nechať nachytať na tom, že v zadaní sa hovorí o objeme 1 liter vody. No to nie je objem plynu, takže prepočet, že 22,4l je jeden mol tu použiť nemôžme. No stále potrebujeme zistiť, koľko molov je obsiahnuté v 1 litri vody. Vychádzame z hustoty vody a preto platí, že 1 liter vody bude vážiť 1kg. Použijeme vzorec, ktorý poznáme z chémie, n = m/Mm → Za molárnu hmotnosť dosadíme číslo 18, pretože molekula vody je tvorená 2H a 1O. Po získaní počtu molov postupujeme rovnako ako v predchádzajúcom príklade 🙂