Odpověď na: Elektrický potenciál

Fóra Fyzika Obecné dotazy k fyzice Elektrický potenciál Odpověď na: Elektrický potenciál

#19741
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Áno, je to presne tak ako to píšeš. Potenciál elektrického poľa v danom mieste je rovnaký pre každú časticu a nezáleží, aký náboj nesie daná častica. Dajme si nejaký príklad:

Najskôr budem prenášať časticu, ktorá bude niesť teoreticky náboj 1C do určitej vzdialenosti v elektrickom poli. V tej vzdialenosti bude potenciál rovný povedzme 2V. Na presunutie častice sme spotrebovali energiu 2J. Čiže ak by sme si to dosadili do vzorca: φ = W/q = 2 / 1 = 2V .

Následne budeme presúvať časticu z 5C do rovnakej vzdialenosti. Pochopiteľne, čím väčší náboj má daná častica, tým ťažšie sa s ňou hýbe takže práca, ktorá musí byť vykonaná bude pochopiteľne väčšia a bude 5x väčšia ako pri častici s nábojom 1C. Čiže bude potreba práce 10J . Použitím vzorca φ = W/q = 10/5 = 2V. Stále získavam 2V ako veľkosť potenciálu, pretože síce narástla práca, ktorú som musel vykonať ale častica niesla väčší náboj.

Častica z 15C do rovnakého miesta → Práca 30J (15x väčšia ako v prípade jedna) φ = W/q = 30/15 = 2V