Odpověď na: Modelovky 76/41

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelovky 76/41 Odpověď na: Modelovky 76/41

#19800
Zuzka Hamidova
Lektor

Ahoj 🙂

Zo zadania vieme, že výsledné pH=7 znamená, takže výsledný roztok bude neutrálny (teda pomer kyseliny a zásady 1:1). Ďalej si musíme uvedomiť, že hydroxid bárnatý je dvojsýtny (Ba(OH)2) =koncetrácia iónov OH- bude 2x 0,05 =0,1 mol/dm3.
Z tohto vieme, že v možnostiach hľadáme kyselinu, ktorá je jednosýtna (pretože jej budeme mať 0,1 mol/dm3)-čo je z možností práve HCl.

Rovnako sa k výsledku dostaneme zmiešavacou rovnicou: Vk. ck . sk = Vz . cz . sz  (objem kyseliny x koncentrácia kyseliny x sýtnosť kyseliny sa pri neutrálnom roztoku musia rovnať objemu zásady, koncentrácii zásady a sýtnosti zásady).

Dúfam, že je to takto jasnejšie 🙂

  • Odpověď byla upravena před 9 měsíci a 2 týdny uživatelem Zuzka Hamidova.