Odpověď na: Modelovky 66/67

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelovky 66/67 Odpověď na: Modelovky 66/67

#19857
Ján Michlík
Lektor

Ahoj,
Ako vždy, začneme s tým, že si zapíšeme rovnicu. Z nej hneď vidíme, že látkové množstvo reagujúceho hydroxidu, kyseliny a získaného síranu bárnatého bude rovnaké.

Ďalej si určíme látkové množstvá kyseliny a hydroxidu:

Látkové množstvo hydroxidu bárnatého je menšie, kyseliny je nadbytok. Načo nám je to dobré?
Predstavme si, že začne reakcia. Postuplne ubúda hydroxidu aj kyseliny, presne rovnakým tempom. Zrazu sa ale dostaneme do momentu, kedy sa vyčerpal všetok hydroxid. Reakcia teda už ďalej nemôže prebihať. Hoci máme v zmesi ešte stále nejakú kyselinu, hydroxid už nie je. Hovoríme, že reakcia je limitovaná látkovým množstvom hydroxidu bárnatého.

Tým pádom, keďže z rovnice vieme, že látkové množstvo hydroxidu aj síranu bárnatého má byť rovnaké, už ďalej len z látkového množstva hydroxidu bárnatého (resp. síranu bárnatého, je to totiž to isté) vypočítame hmotnosť síranu.

  • Odpověď byla upravena před 9 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.