Odpověď na: 14. příklad kinematika a dynamika HB

Fóra Fyzika Příklady LF MU 14. příklad kinematika a dynamika HB Odpověď na: 14. příklad kinematika a dynamika HB

#19867
Honza Turza
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

ze zadání víme, že těleso padá z výšky 10 m a známe také gravitační zrychlení na dané planetě. Můžeme tedy dopočítat jak dlouho bude těleso padat.

s = 1/2.a.t²    /.2 /:a

√2.s/a = t = 2 s

No a když už teď víme jak dlouho bude pád trvat, můžeme spočítat rychlost při dopadu pomocí vzorce:

v = a.t = 10 m/s

Správně je tady tedy odpověď b).