Odpověď na: Optika str. 47/21, 22

Fóra Fyzika Příklady LF MU Optika str. 47/21, 22 Odpověď na: Optika str. 47/21, 22

#19868
Honza Turza
Lektor

  Ahoj,

  k příkladům je potřeba znát vzorec:

  https://bmedic-online.cz/wp-content/uploads/hm_bbpui/19868/o10a5et5asgz6l06swwesh6ujmnc3cfq.png

  φ … je optická mohutnost (pro spojky je kladná, pro rozptylky je záporná)

  f … je ohnisková vzdálenost (pro spojky je kladná, pro rozptylky je záporná)

  r … jsou poloměry křivosti optických ploch

  n1 … je index lomu okolního prostředí

  n2 …  je index lomu skla čočky

  V obou úkolech uvažujeme, že čočka byla původně umístěna ve vakuu nebo vzduchu, tzn. index lomu okolního prostředí byl původně n = 1.

  Původně tedy první závorka v našem vzorci vychází:

  (n2/n1 – 1) = (1,5/1 – 1) = 0,5

  Po umístění do vody vychází:

  (n2/n1 – 1) = (1,5/1,333 – 1) = 0,125

  Velikost druhé závorky zůstává stejná, protože jsme neměnili poloměry křivosti optických ploch. Odsud tedy vyplývá, že se musela optická mohutnost po umístění do vody snížit.

  Teoreticky jsme tento výpočet ani nemuseli provádět, protože ze vzorce je vidět, že existuje nepřímá úměra mezi indexem lomu okolního prostředí a optickou mohutností.

  Optická mohutnost rozptylky v úkolu 22 bude záporná, protože se jedná o rozptylku, proto absolutní hodnota v odpovědi b).

  Správně je tedy v obou případech odpověď b) – musí dojít ke snížení optické mohutnosti čočky.