Odpověď na: Termika

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK Termika Odpověď na: Termika

#20073
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Kinetickú energiu plynu môžme vypočítať aj zo vzťahu, ktorý platí pre klasickú kinetickú energiu pohybujúceho sa telesa. Čiže Ek = 1/2 . m . v2 → no pri plynoch hovoríme o strednej kinetickej energii a myslí sa tým priemerná energia 1 molekuly plynu.

No na porozumeniu tomuto príkladu je dôležité poznať aj vzorec Ek = 3/2 . k .T        → Z tohto vzorca vypláva, že kinetická energia plynu je funkciou termodynamickej teploty plynu. Inak povedané, pokiaľ zahrejem plyn, zvýšim jeho kinetickú energiu a tým aj rýchlosť častíc. Čiže pokiaľ majú 2 plyny rovnakú teplotu, majú z tohto vzorca ich molekuly aj rovnakú střední kinetickú energiu. No my netuším o aké plyny sa jedná. Pretože niektoré plyny sú tvorené molekulami, ktoré sú ťažšie (povedzme dusík N2 → Ar (N = 14), čiže celková relatívna atomová hmotnosť molekuly dusíka je 28 a druhý príklad kyslík O2 , Ar (O = 16, celkovo 32). Takže molekuly kyslíku sú ťažšie ako molekuly dusíku. Ale ich Ek je rovnaká. A z toho nám vyplýva, že rýchlosť pohybu jednotlivých molekúl sa musí líšiť ( ľahšie molekuly sa budú pohybovať rýchlejšie, aby dohnali svoju stratu hmotnosti podľa vzorca Ek = 1/2 . m . v2). Čiže možnosť A je zlá. Možnosť B a D je nesprávna, lebo na základe teploty plynu nemáme ako zistiť dané veličiny.