Odpověď na: Disiřičitan vápenatý

Fóra Chemie Příklady LF MU Disiřičitan vápenatý Odpověď na: Disiřičitan vápenatý

#20241
Markéta Příkazská
Lektor

Ahoj Jane,
rozhodně ti doporučuji zhlédnout tyto 2 záznamy z anorganického názvosloví https://bmedic-online.cz/lekce/anorganicke-nazvoslovi/
stránka bude obnovována a doplňována postupně o návody/postupy, jak jednotlivé sloučeniny vytvořit.

Ke konkrétním sloučeninám je návod zde:

 • Disiřičitan vápenatý
  1) zjistit vzorec kyseliny disiřičité
  Jedná se o sůl odvozenou od 2 kondenzovaných molekul kyseliny siřičité (H2SO3), když dochází ke kondenzaci molekul kyselin, odštěpuje se molekula vody.   H2SO3 + H2SO3 –> H2O + H2S2O5
  2) po odštěpení dvou vodíků dostaneme aniont S2O5 s celkovým nábojem -II
  3) kationt je z názvu vápenatý –> tedy ve sloučenině je Ca +II  kationt
  4) spojit kationt a aniont a dorovnat v elektroneutrální molekulu
  Ca+II (S2O5) -II, zde vidíme že se kladný a záporný náboj vyrovná a tedy není v tomto případě potřeba dorovnávat a výsledný vzorec je:CaS2O5
 • Difosforečnan hořečnatý
  postup je velice podobný jen připomínám, že je k vytvoření kyseliny “kondenzovat” molekuly H3PO4
  výsledný vzorec je  Mg2P2O7
 • Tetrahydroxohlinitan hořečnatý
  zde je tvorba jiná, jedná se o koordinační (komplexní) sloučeninu
  1) zjistit jméno komplexního aniontu
  centrální atom je hliník s nábojem +III, ligand OH (hydroxo- má náboj -I) a nachází se v molekule čtyřikrát (= tetra) –> Al+III(OH-I 4), celkový náboj aniontu je -1
  2) kationt a dorovnání
  Mg+II [Al+III(OH-I 4)]2    tím získáme finální vzorec

Je to teď jasnější? 🙂
Co se týče učení se názvosloví, nejlepší a obávám se že jediný způsob je trénovat vzorečky a názvy v obou směrech pořád dokola.