Odpověď na: Modelové přijímačky 2017 Chemie, 20. příklad

Fóra Chemie Obecné dotazy k chemii Modelové přijímačky 2017 Chemie, 20. příklad Odpověď na: Modelové přijímačky 2017 Chemie, 20. příklad

#22926
Ján Michlík
Lektor

  Ahoj,

  já ještě doplním, jakým způsobem získáváme hydrochinon z fenolu. Mechanismus, který ti ale teď budu opisovat rozhodně není nic, co bys měla vědět na přijímačky. Spíš je to něco navíc, pro zajímavost.

  Takže: hydrochinon z fenolu získáme stejným způsobem, jako fenol z benzenu. Ta reakce probíhá následovně:

  Nejdříve na benzen navážeme elektrofilní substitucí chlor. Jako katalyzátor totiž používáme silnou Lewisovou bázi, chlorid železitý. Ten způsobí, že z molekuly Cl2 se odštěpí kation Cl+. Ten se pak mechanismem elektrofilní substituce naváže na benzen. V dalším kroku se pomocí hydroxidu sodného vytvoří sodná sůl benzenu, kterou pak už jenom proměníme na fenol. Pokud celý mechanismus zopakujeme, z fenolu získáme hydrochinon.

  Opět ovšem zdůrazňuju, že na přijímačky nic z tohoto znát nemusíš. Pokud budeš vědět, že fenol se získává z benzenu elektrofilní substitucí, bohatě to stačí. A to i přesto, že samotná elektrofilní substituce je jenom jedna z celé postupnosti reakcí.

  Doufám, že ti tato odpověď pomohla 🙂