Odpověď na: Adiabatický dej

Fóra Fyzika Příklady LF MU Adiabatický dej Odpověď na: Adiabatický dej

#23068
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Možnosť a) bude zrejme v tom zlá, že sa hovorí o mechanickej práci, no je to práca objemová. Čiže je to len slovíčkarenie 😀

A čo sa týka ďalších možností, tak pri adiabatickom deji platí nasledovné:

Ide o to, že pokiaľ sa nejako zmení nejaká veličina, ostatné veličiny sa musia zmeniť taktiež podľa schémy. Pokiaľ by sme uvažovali možnosť b),  → kebyže to je dej izotermický, tak by to platilo, pretože v ňom vystupujú len 2 veličiny. Lenže to riešime pre adiabatický dej a keby objem klesne na 1/3 tak v podstate sa táto zmena škrtne a teplota sa už nemá ako zmeniť ale tá sa zmeniť musí. To isté platí pre možnosť d), pretože tlak je v čitateli a teplota v menovateli, tak by sa tie trojky vykrátili (škrtli) a objem by sa nemohol už ďalej zmeniť. Ale on sa meniť musí.

Čiže aby som to zhrnul, v tomto príklade ty reálne nemáš odkiaľ vedieť o akú hodnotu sa dané veličiny zmenia, no možnosti sú práve také, o ktoré hodnoty sa to zmeniť nemôže. 

Je ti to jasnejšie? Keby niečo, tak neváhaj písať 🙂