Odpověď na: 29 tato struktura

Fóra Chemie Příklady 1. LF UK 29 tato struktura Odpověď na: 29 tato struktura

#23231
MUDr. Jonáš Kunst
Administrátor

    Ahoj, nestabilní molekula by byla taková, která by se rozpadala na nějaké menší – např. H2CO3 se rozpadá ve velké míře na CO2 a H2O. Síran = SO42- je iont který vzniká disociací kyseliny sírové (pokud uvažujeme disociaci ve vodě pak H2SO4 + 2H2O –> SO42- + 2H3O+), takovýto iont je v stabilní a nem tendenci se nijak dále rozpadat. Odpovídá to na tvoji otázku?