Odpověď na: 227. olověná koule o hmotnosti 11,3 kg..

Fóra Fyzika Příklady 1. LF UK 227. olověná koule o hmotnosti 11,3 kg.. Odpověď na: 227. olověná koule o hmotnosti 11,3 kg..

#23256
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Postup počítania som zhrnul na priloženom obrázku.

Keďže je olovená koule ponorená do vody, bude na ňu pôsobiť vztlaková sila, ktorá pôsobí proti smeru sily tíhovej. A rozdiel týchto dvoch síl nám dá silu, ktorou je napínané dané lanko (1). Z toho si následne zistíme, že veľkosť vztlakovej sily je 10 N (2). Ďalším krokom bude výpočet objemu nášho oloveného telesa (3) aby sme vedeli dosadiť do vzorca pre vztlakovú silu. Ako posledný krok(4), dosadíme objem do vzorca pre vztlakovú silu a jediná neznáma zostane hustota skúmanej kapaliny. Jednoduchou úpravou rovnice dostávame hustotu rovnú 1000, čo odpovedá hustote vody, takže olovená koule je ponorená do vody 🙂