Odpověď na: Rychlokurz fyziky – 136/5

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Rychlokurz fyziky – 136/5 Odpověď na: Rychlokurz fyziky – 136/5

#23517
Hamid
Lektor

  Ahoj,
  Rozmýšľaš správne. Najprv sa ľad musí zohriať z -10° C na 0° C. Energia(napr. Q1), ktorú bude nutné dodať, aby sa ľad zohrial na 0° C vypočítame pomocou rovnice Q1 = m.c1.[0-(-10)]     c1 = merná tepelná kapacita ľadu
  Následne sa nula stupňový ľad premení na nula stupňovú vodu. V tomto kroku spotrebovanú energiu(napr. Q2) vypočítame pomocou skupenského tepla. Merné skupenské teplo tání ledu nám hovorí koľko energie bude nutné dodať, aby sa 1 kilogram nula stupňového ľadu premenil na nula stupňovú vodu. V príklade ale máme 10 kilogramov ľadu, takže Q2 = merné skupenské teplo x hmotnosť
  Nakoniec dopočítame energiu(napr. Q3), ktorú využije voda, aby sa z 0° C zohriala na 20° C. Túto energiu vypočítame pomocou vzorca Q3 = m.c2.(20-0)  c2 = merná tepelná kapacita vody

  Výsledné teplo bude súčtom všetkých vypočítaných energií → Q = Q1 + Q2 + Q3
  Stačí takto? 🙂
  Hamid