Odpověď na: 352. Mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami…

Fóra Fyzika Příklady 1. LF UK 352. Mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami… Odpověď na: 352. Mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami…

#24017
Anna Stojaspalova
Lektor

  Relativní prmitivitu určíme ze vztahu:
  εr = Ee/E  (při vložení dielektrika do vnějšího elektrického pole o intenzitě Ee se celková intenzita elektrického pole sníží na hodnotu E)

  Snížení celkové intenzity elektrického pole si vysvětlujeme tím, že díky polarizaci molekul dielektrika v dielektriku vyvolá vnější pole vnitřní pole opačného směru o intenzitě Ei. Pak pro celkové pole platí :
  E = Ee – Ei

  Intenzita elektrického pole je úměrná součinu nábojů, mezi kterými je pole vytvořeno. To můžeme napsat jako vztah:
  Ee = k*ǀQǀ kde k = 1/(4*π*ε0*r^2)   …… v našem případě je k konstantou, můžeme tedy intenzitu elektrického pole vyjádřit nábojem.

  Ze vztahu E= Ee/εr , kde εr = 5 plyne E = Ee/5 = 0,2*Ee ….. to dosadíme za E do vztahu:
  E = Ee – Ei => Ei = Ee – 0,2*Ee = 0,8*Ee = 0,8*Q*k
  Ei = k*Qi => k*Qi = 0,8*k*Q => Qi = 0,8*Q, kde Qi je vázaný náboj na povrchu dielektrika, naší skleněné desky.