Odpověď na: Fyzika- strucne a jasne- stejnosmerny proud

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Fyzika- strucne a jasne- stejnosmerny proud Odpověď na: Fyzika- strucne a jasne- stejnosmerny proud

#24045
Adam Dzvinčuk
Lektor

  Ahoj, obě úlohy jsou zaměřené na Ohmův zákon.

  Jedna z jeho formulací zní, že el. proud procházející obvodem je přímo úměrný elektrickému napětí a nepřímo úměrný el. odporu, tedy:
  I = U/R

  Elektromotorické napětí Ue je napětí zdroje, který nám “tlačí” elektrický proud do obvodu. Tím, že v obvodu je např. zmíněná žárovka, která klade odpor, tak napětí v samotném obvodu (napětí “na svorkách”, svorkové) je nižší než elektromotorické napětí zdroje.

  V prvním příkladu tedy pomocí Ohmova zákona vyjádříme odpor žárovky jako podíl napětí na svorkách a procházejícího proudu.

  Ve druhém příkladu si do vztahu pro elektrický proud I dosadíme do čitatele elektromotorické napětí a do jmenovatele součet odporu žárovky a vnitřního odporu Ri. Vnitřní odpor je totiž odpor samotného zdroje.

  Dostaneme vztah: I = Ue/(R+Ri) a vyjádříme Ri.

   

  Je to takhle jasné? 🙂