Odpověď na: str. 23/44

Fóra Fyzika Příklady LF MU str. 23/44 Odpověď na: str. 23/44

#24142
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Pre hydrodynamickú odporovú silu platí jednak vzťah, že F = 1/2 .S.C.ρ.v2

No existuje ešte jeden vzorec pre laminárne prúdenie a ten znie F = 6π. η . R . v → to písmeno ,,η” predstavu práve viskozitu, R je polomer gule a v je rýchlosť pohybu telesa. Podrobnejšie budete brať túto problematiku na biofyzike :).

V žiadnom vzorci ale nevystupuje hydrostatický tlak, a preto odporová sila na ňom nezávisí.