Odpověď na: 2.11

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK 2.11 Odpověď na: 2.11

#24162
Dárius Krišta
Lektor

  Ahoj,

  začnem od konca. D je preto nesprávne, pretože hodnota Ek môže, ale nemusí byť rovná Ep.  Keď telesu zvýšime kinetickú energiu (tzn. bude mať vyššiu počiatočnú rýchlosť), tak to nebude mať vplyv na to, ako rýchlo padá, keďže pohyb vykonáva vo vodorovnom smere.

  C nám tiež veľmi nevychádza, pretože v rovniciach pre vrhy sa hmotnosť prakticky nikde nevyskytuje, a odpor vzduchu sa tiež zanedbáva. Hmotnosť by mala význam len vtedy, ak by sme počítali s energiou.

  B posielam na obrázku. Telesá padajú rovnakou rýchlosťou, pretože gravitačné zrýchlenie je pre obe rovnaké, padajú z rovnakej výšky a dopadnú za rovnaký čas. (Pozor, vodorovná zložka pohybu pri telese A neovplyvňuje jeho zvislú zložku). V mieste, kde sa pomyselné trajektórie pretnú, dôjde k zrážke.

  A je nesprávne z princípu.

  Dúfam, že som pomohol