Odpověď na: modelovky str. 27/17

Fóra Fyzika Příklady LF MU modelovky str. 27/17 Odpověď na: modelovky str. 27/17

#24269
Samuel Dopater
Lektor

    Ahoj 🙂

    Na pochopenie tohto príkladu je žiadúce tento príklad porovnať s príkladom 16. V tom príklade sa píše, že sa musí zmeniť fáze kmitavého pohybu, aby výsledná výchylka bola opačnej, stejne velkej hodnoty. Toto taktiež podľa zadania musí platiť pre každé y → to znamená, že nech si vyznačíš na kružnici akýkoľvek bod (teda výchylku) a zmeníš jeho fázi, musí to platiť. (Viď obrázok nižšie).

    Ja som si zvolil daný bod nad x-ovej osi ale bude to platiť pre akýkoľvek bod. Teraz sa skúsime pozrieť na úlohu 16. V nej sa hovorí, že musíme zmeniť fázi tak, aby výchylka (y) nadobudla stejne velké hodnoty no ale opačnej. Myslí sa tým to, že nad osou x uvažujeme kladný smer a pod osou x uvažuje záporný smer. Pokiaľ budeme riešiť úlohu 16, tak výsledok bude π (rad) pretože pol kružnica je vlastne 1 π a celá kružnica je 2π 🙂 Takže vlastne vidíš, že náš y bude rovnako veľký, len v opačnom smere 🙂

    Keď sa ale pozrieme na úlohu 17, v nej máme urobiť niečo z fází tak, aby sa výchylka vůbec nezmenila → to znamená aby to ostalo na rovnakom mieste na akom je to teraz → pokiaľ zmeníme fází o 2π teda o celú kružnicu nezmeníme na danej výchylke nič 🙂

    Je ti to jasnejšie? Pokiaľ máš otázky tak neváhaj písať