Odpověď na: str. 39/18

Fóra Fyzika Příklady LF MU str. 39/18 Odpověď na: str. 39/18

#24567
Samuel Dopater
Lektor
Up
0
::

Ahoj 🙂

Pri tomto príklade je dôležité si nakresliť dané zapojenie a následne vyrátať v 2 krokoch celkový výsledok. Všetky 3 rezistory majú rovnaké hodnoty. 2 rezistory sú zapojené sériovo a k ním je tretí pripojený paralelne (viď obrázok). Budeme postupovať tak, že najskôr sa pokúsime vyrátať hodnotu 2 sériovo zapojených. Pri výpočte celkovej kapacity pri sériovo radených kondenzátoroch platí ten vzťah, kde sú všetky hodnoty prevrátene. (1/C = 1/C1 + 1/C2 …) No platí nám aj jednoduchší vzorec, ktorý ale môže byť použitý len vtedy, ak všetky kondenzátory majú rovnakú hodnotu (ako v tomto príklade). A ten znie že Cc = C1/n → čiže celková kapacita kondenzátorov je daná ako hodnota jedného delené ich počet. V našom prípade sú tie kondenzátory 2 a teda vzorec je Cc = C1/2. Keďže ale nevieme ich hodnotu, necháme si tam dosadené C1.

Týmto výpočtom sme vyrátali hodnotu 2 sériovo radených a získali sme zjednodušene povedané  ,,jeden” kondenzátor s hodnotou C1/2. No a tento kondenzátor je paralelne radený k druhému kondenzátoru a pre výpočet platí že Cc = C1 + C2.

Takže použijeme tento vzorec kde Cc = (C1/2) + C1  → Vieme ale, že celková kapacita je 50nF takže C1/2 + C1 = 50. Následne túto rovnicu upravíme a výsledok by bol 33,33 nF pre každý jeden kondenzátor v obvode 🙂