Odpověď na: modelovky str. 42/55

Fóra Fyzika Příklady LF MU modelovky str. 42/55 Odpověď na: modelovky str. 42/55

#24594
Samuel Dopater
Lektor

    Ahoj 🙂

    Tak na tento príklad potrebuješ poznať vzorec pre magnetickú silu, ktorý sa týka elektricky nabitej částice v magnetickom poli. Ten znie:

    Fm = B.Q.v . sin(α) → kde B je magnetická indukcia, Q je náboj částice, v je rýchlosť částice a uhol α je uhol, ktorý zviera smer pohybu častice s magnetickými indukčnými čiarami magnetického poľa.

    Stačí jednotlivé čísla v zadaní spolu znásobiť a máš výsledok. Sinus 90° = 1 takže sinus(α)=1.