Odpověď na: str. 36/78

Fóra Fyzika Příklady LF MU str. 36/78 Odpověď na: str. 36/78

#24690
Honza Turza
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

začnu takhle:

Vlivem povrchového napětí se kapaliny snaží mít co nejmenší povrch. Dává tedy i smysl, že čím větší povrchové napětí existuje na povrchu kapaliny, tím větší je i tato tendence (mít co nejmenší povrch). Díky tomuto jevu nám odpadávají větší kapky u destilované vody. Stejný objem v rámci jedné kapky má menší povrch, než kdyby byl rozprostřený do více kapek. Když do destilované vody tedy přídáme povrchově aktivní látku vznikají menší kapky. Na určitý objem máme tedy větší povrch než u destilované vody.

Dalo by se to zapsat i takto:

Kapku táhne ven ze skleněné pipety tíhová síla a uvnitř pipety ji drží síla povrchová. Kapka se zvětšuje do té doby než se síly vyrovnají, další zvětšení znamená, že opouští pipetu a padá na zem (převáží totiž tíhová síla).

Je tedy vidět, že hmotnost kapky (a vlastně i její velikost) je přímo úměrná povrchovému napětí a poloměru otvoru v pipetě a nepřímo úměrná gravitačnímu zrychlení.

Snížení povrchového napětí tedy znamená i menší kapky.

Doufám, že to takto dává smysl, kdyžtak se ozvi.