Odpověď na: modelovky str. 42/51

Fóra Fyzika Příklady LF MU modelovky str. 42/51 Odpověď na: modelovky str. 42/51

#24697
Honza Turza
Lektor

Ahoj,

u tohoto příkladu je dobré si vypočítat, jak dlouho trvá jedna perioda.

T = 1/f = 0,02 s = 20 ms

A potom si uvědomit, co mi vlastně vyjadřuje perioda u funkce harmonického průběhu.

U pohybu po kružnici vyjadřuje perioda čas, který trvá HB oběhnout kružnici jedenkrát. HB vyrazí z počátku dorazí do úhlu 90°, kde je i kladná amplituda; poté do úhlu 180°, kde je hodnota jeho výchylky nulová; poté do úhlu 270°, kde je i záporná amplituda; a nakonec dorazí opět do počátku. Když to přeneseme na sinusoidu:

Perioda je na tomto záznamu střídavého napětí čas mezi počátkem a bodem B. Kladná amplituda je na tomto záznamu v bodě A a je hezky vidět, že se nachází přesně ve 1/4 periody. To tedy znamená:

t = T/4 = 20/4 = 5 ms

Správně je tedy e)