Odpověď na: Optika 47/23

Fóra Fyzika Příklady LF MU Optika 47/23 Odpověď na: Optika 47/23

#24752
Honza Turza
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

na tenhle příklad je potřeba znát vzoreček:

Kde n2 je index lomu čočky a n1 index lomu prostředí a r1 a r2 jsou poloměry křivosti.

Poměr indexů lomu vzduch / voda bude určitě menší než 1. Konkrétně to bude asi 1/1,33 = 0,75.

Když od toho odečteme číslo 1 dostáváme záporné číslo v první závorce, konkrétně asi 0,75-1 =-0,25

Pokud je optická mohutnost záporná, musí se jednat o rozptylku. Což je také správná odpověď.

 

Opačná situace, kdy bychom měli skleněnou bublinu naplněnou vodou umístěnou do okolního prostředí vzduchu, by nám vytvořila spojku.