Odpověď na: 78 /65

Fóra Chemie Příklady LF MU 78 /65 Odpověď na: 78 /65

#24763
VincentFerko
Lektor

  Ahoj,

  odpoveď B je nesprávna. Sodné soli sú veľmi dobré rozpustné = sú silné elektrolyty (vytvoria veľa iónov v roztoku po disociácii).

  Odpoveď C je správna. 1 mol soli CaCl2 bude tvoriť 6,022 x 10^23 molekúl. Táto soľ sa skladá z jedného vápenatého Ca2+ katiónu a dvoch chloridových Cl- aniónov. Z 1 molu soli mi po disociácii vzniknú 3 moly iónov (1 mol Ca2+, 2 moly Cl-) → 18,06 x 10^23 iónov.

  Treba si uvedomiť, že látkové množstvo (počet molov) je o počte častíc. O aké častice ide, závisí od kontextu. Ak sa bavím o počte molekúl CaCl2, bude to 1 mol. Ak sa bavím o počte iónov obsiahnutých v 1 mole tejto molekuly, tak sú to 3 moly.

  Ak niečo nie je stále jasné, napíš.

   

  Vincent