Odpověď na: Vlnová optika

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Vlnová optika Odpověď na: Vlnová optika

#24817
Adam Dzvinčuk
Lektor
Up
0
::

Ahoj, vycházíme ze vzorce:
b.sin α = k.λ
označuje periodu mřížky, α je úhel znázorněný na přiloženém obrázku – 1,6 m je vzdálenost stínítka od mřížky a k = 3 označuje místo, kde leží maximum třetího řádu. Vlnová délka je přirozeně označena písmenem lambda.

Když se podíváme na samotný výpočet, hledáme periodu mřížky b = (k.λ)/sin α

Sin α si vypočítáme jako podíl protilehlé odvěsny ku přeponě x. Přeponu x vypočítáme dle Pythagorovy věty.

Myslím, že jsem popsal všechny důležité kroky a výpočet už určitě zvládneš.