Odpověď na: Organika 97/108

Fóra Chemie Příklady LF MU Organika 97/108 Odpověď na: Organika 97/108

#24877
Ján Michlík
Lektor

Ahoj,

hledáme sloučeninu, která nám ve vodě bude dávat kyselý roztok, bude tedy odštěpovat protony.

a)  Jedná se o sůl – skládá se ze dvou částí: Methylamoniový kationt a chloridový aniont. Chloridový aniont Cl- je konjugovaná báze (přijímá protony) silné kyseliny (HCl). Konjugovaná báze silné kyseliny je bazí slabou – protony přijímat nebude.

Methylamoniový kationt CH3-NH3+ je naproti tomu konjugovaná kyselina (odštěpuje protony) slabé báze (amin). Konjugovaná kyselina slabé báze je relativně silnou kyselinou a svůj proton bude ochotně odštěpovat. Správná možnost je tedy tato.
methylamonium chlorid

b) sekundární amin – sekundární aminy jsou slabé báze, neodštěpují tedy protony, nanejvýš je přijímají.

c) amid – není elektrolyt

d) kvartérní amoniová sůl – skládá se ze dvou částí: tetramethylamoniový kationt a chloridový aniont. Na první pohled by jsme si tedy mohli myset, že je to stejný případ jako možnost a. Rozeberme si to ale podrobněji. Chloridový aniont, už víme, je konjugovanou bazí silné kyseliny, je tedy bazí slabou a protony přijímat nebude. Zatím je tedy všechno stejně jako v a).

Ovšem mohli bychom taky chybně předpokládat, že methylamoniový kationt bude stejně jako v možnosti a) ochotně odštěpovat protony (je kationtem vzniklým ze slabé báze). Ovšem pokud si jej nakreslíme, zjistíme, že tento kationt na sobě vůbec nemá žádný proton, který by mohl odštěpit. Proto jej taky odštěpovat nebude.

  • Odpověď byla upravena před 5 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.
  • Odpověď byla upravena před 5 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.
  • Odpověď byla upravena před 4 měsíci a 3 týdny uživatelem Ján Michlík.