Odpověď na: 60,61,62/88

Fóra Chemie Příklady LF MU 60,61,62/88 Odpověď na: 60,61,62/88

#24900
Zuzka Hamidova
Lektor
Up
0
::

62. R-NH2 + H2O –> R-NH3+ + OH-

a) zriedenie roztoku =pridanie H20 –> pridanie výchozí látky
-pridanie výchozí látky –> posun rovnováhy v smere vzniku produktov (vzniku R-NH3+) -preto je táto možnosť nesprávna

b) zníženie pH roztoku =zvýšenie koncentrácie H+ (tiež môžeme nad tým uvažovať ako odobratie OH-)
-odobratie produktu –> posun rovnováhy v smere vzniku produktov =spalovanie výchozích látok -menej R-NH2 -preto je táto možnosť nesprávna

c) odstránenie OH– =odstránenie produktov =zmena koncentrácie
zmena koncentrácie nemení rovnovážnu konštantu -ustanovuje sa nová rovnováha podľa rovnakého K =nesprávna možnosť

d) alkalizácia roztoku =pokles koncentrácie H+ (zvýšenie koncentrácie OH-)
–> pridanie produktov =posun rovnováhy v smere výchozích látok –táto možnosť je správna

 

Dúfam, že je to teraz jasnejšie 🙂