Odpověď na: názvoslovie modelovky

Fóra Chemie Příklady LF MU názvoslovie modelovky Odpověď na: názvoslovie modelovky

#24928
Silvia Miartušová
Up
0
::

Ďakujem, tomuto už rozumiem. Ale prečo teda kyselina disírová vzniká iným spôsobom/alebo teda, že ten jej názov sme vedeli vytvoriť normálne?