Odpověď na: Modelové přijímačky 2018 – Chemie, 3. priklad

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelové přijímačky 2018 – Chemie, 3. priklad Odpověď na: Modelové přijímačky 2018 – Chemie, 3. priklad

#24968
VincentFerko
Lektor

  Ahoj, najprv si napíšem rovnicu reakcie a vyrovnám ju, následne za použitia vzorcov vypočítam objem kyslíka.

  Pri každom horení zlúčenina reaguje s molekulami kyslíka a vzniká oxid uhličitý a voda:

  Vidím, že kys. palmitová a kyslík reagujú v pomere 1:23. Cez hmotnosť si vypočítam látkové množstvo kyseliny. Látkové množstvo kyslíka bude 23-násobné a z neho na záver vypočítam objem.

  n(kys. palmitová) = m/M = 6/256 = 0,0234 mol

  n(O2) = 23 * 0,0234 = 0,5382 mol

   

  V(O2) = n * Vm = 0,5382 * 22,41 = 12,06 → 12,1 dm3

  Vm → molárny objem plynu, 22,41 dm3

   

  Kde môže nastať chyba:

  • Nesprávny sumárny vzorec kys. palmitovej (posledný uhlík má 3 vodíky, prvý jeden v COOH skupine, ostatné po 2)
  • Nesprávne zapísaná a vyrovnaná reakcia (napr. 24 O2 namiesto 23 – nevšimnem si kyslíky v molekule kyseliny)
  • Nesprávne vypočítaná molárna hmotnosť kyseliny (256)

  Máš ešte nejaké dotazy?