Odpověď na: 6.24

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK 6.24 Odpověď na: 6.24

#25001
Dárius Krišta
Lektor

    Ahoj,

    Zmenu entropie počítame ako ∆S = ∆E/T, kde ∆E je zmena energie systému, a T termodynamická teplota systému. Zo vzorca nám vyplýva, že S má jednotku JK^-1. Zmena energie by v tomto prípade bola zmena tepla studenej vody, a termodynamická teplota by bola teplota po ustálení rovnováhy, pozor ale, v Kelvinoch.