Odpověď na: 2.01

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK 2.01 Odpověď na: 2.01

#25012
Dárius Krišta
Lektor

    Ahoj, keďže výkon ostáva konštantný, silu si vieš vyjadriť ako F=P/v. Nebude sa meniť P, a v je v menovateli, takže bude musieť platiť prevrátená úmera – keď F rastie, v klesá