Odpověď na: Jaderná a kvantová fyzika 53/12

Fóra Fyzika Příklady LF MU Jaderná a kvantová fyzika 53/12 Odpověď na: Jaderná a kvantová fyzika 53/12

#25022
Honza Turza
Lektor

    Ahoj,

    de Broglieho vlnová délka se spočítá jako podíl Planckovy konstanty a hybnosti částice.

    λ = h / p = h / m.v

    Hybnost se spočítá jako součin hmotnosti a rychlosti (částice mají podle zadání stejnou rychlost). Zaleží tedy pouze na hmotnosti a mezi velikostí de Broglieho vlnové délky a hmotnosti bude nepřímá úměra.

    Nejtěžší částice má tedy nejkratší vlnovou délku. Proto je správně d), uran bude mít 235 nukleonů, což je jednoznačně težší než ostatní možnosti.