Odpověď na: prijímacie testy 2016 LFMU

Fóra Chemie Příklady LF MU prijímacie testy 2016 LFMU Odpověď na: prijímacie testy 2016 LFMU

#25038
VincentFerko
Lektor

Ahoj, pri tomto type príkladov je najistejší postup dobre si rozpísať molekuly a pozrieť sa na oxidačné čísla uhlíkov a ako sa budú meniť.

Červeným sú vyznačené oxid. čísla, hore nad rovnicou je ich súčet na oboch stranách rovnice:

Vidím, že ich súčet = celkový oxidačný stav molekuly sa nezmenil a teda sa nejedná o redoxnú reakciu. Síce sa jeden C redukoval a jeden oxidoval, celkový oxidačný stav sa nezmenil.

Reakcia vyzerá ako kondenzácia (nie som si ale istý, či sa môže takto klasifikovať, keďže sa neodštiepila malá molekula) a tie nie sú redoxné reakcie. Inak povedané, nemám druhý produkt, ktorý by bol redukovaný alebo oxidovaný.

 

Ber moju odpoveď mierne s rezervou. Možno ma niektorý lektor doplní s lepším vysvetlením.

Vincent