Odpověď na: 18,19/91

Fóra Chemie Příklady LF MU 18,19/91 Odpověď na: 18,19/91

#25042
Markéta Příkazská
Lektor
Up
0
::

Ahoj, příklady cílí na znalost názvosloví substitučních derivátů a tvorbu názvů konkrétních sloučenin. Doporučuji si vždy nakreslit uhlíkatou kostru základního řetězce a posléze zjistit do kolika míst (dle lokantů) můžeme zařažovat funkční skupiny neboli substituenty.

Př. 18
a) butadien – název nám říká, že máme sloučeninu o 4 uhlících a dvou dvojných vazbách, ale není upřesněno zmíněnými lokanty, kde se násobné vazby nacházejí.  Proto bychom kvůli nejednoznačnosti mohli omylem zaměnit But-1,3-dien s But-1,2 – dienem.

      

Analogicky ani odpověď d) není správně, v názvu buten není specifikováno, ze kterého ze 4 uhlíku vychází jedna dvojná vazba (but-1-en/but-2-en?). Pentanon může mít opět minimálně dvě varianty uložení oxo skupiny a to na 3 nebo 2 uhlíku. Z toho důvodu jedinou správnou nabízenou možností je název molekuly trichlorethenu, kde je název čten stejně “zleva i zprava” 

 

 

Je to teď jasnější, proč je 19 a) správně? 🙂