Odpověď na: 1.LF 23. otázka modelovky – ktorá látka môže existovať ?

Fóra Chemie Příklady 1. LF UK 1.LF 23. otázka modelovky – ktorá látka môže existovať ? Odpověď na: 1.LF 23. otázka modelovky – ktorá látka môže existovať ?

#25212
Jakub Rácko

    No ja si viem predstaviť, že by KCl alebo NaCl atď boli v kryštalikej mriežke v daných pomeroch, teda by nešlo o “molekulu” v doslovnom slova zmysle, len o ich zoskupenie. Ťažšie sa mi to ale predstavuje pri molekule Na2SO4, ktorú vidieť v takomto priestorovom usporiadaní nie je pre mňa prirodzené, práve naopak, mi príde na um jej typické geometrické usporiadanie, kde si viem dané väzby predstaviť aj s konkrétnymi uhlami, ktoré sú typické už pre konkrétnu molekulu.

    Každopádne, ďakujem za vysvetlenie, veľmi mi pomohlo, toto som nevedel, ak to teda správne chápem, väčšinou pôjde pri molekulách s iontovými väzbami o kryštalické usporiadania, kvôli ich interakciám medzi + a – nábojmi.