Odpověď na: Latková koncetrace

Fóra Chemie Příklady 2. LF UK Latková koncetrace Odpověď na: Latková koncetrace

#25310
Lea Wittlingerova
Lektor

  Ahoj,

  pri tomto príklade je dôležité si uvedomiť, že kyselina sírová – H2SO4 je dvojsýtna kyselina. Znamená to, že v 1 molekule kyseliny sírovej sa nachádzajú 2 protóny vodíka H+. Z toho vyplýva, že koncentrácia H+ sa rovná 2x koncentrácia kyseliny sírovej. Teda, ak by napríklad koncentrácia H2SO4 bola 0,3 mol/l, tak koncentrácia H+ bude 0,6 mol/l. Keby máme trojsýtnu kyselinu napr. H3PO4 rovnala by sa koncentrácia H+ 3x koncentrácii kyseliny a tak ďalej. Keď pochopíme toto, môžeme ďalej riešiť príklad.

  Keďže kyselina sírová je silná kyselina, pre výpočet pH použijeme vzorec pH = – log [H+]. Z neho vyplýva, že ak pH sa rovná 1, potom koncentrácia H+ sa rovná 10 na -1 = 0,1 mol/l.

  Nakoniec už len vychádzame z toho, čo sme si povedali na začiatku. Koncentrácia H+ je dvojnásobok koncentrácie H2SO4 a naopak. Ak koncentrácia H+ je 0,1 mol/l, potom koncentrácia H2SO4 musí byť 0,05 mol/l.

  Dúfam, že je to takto lepšie. Ak by ti bolo ešte niečo nejasné, určite neváhaj a napíš 🙂

  Lea