Odpověď na: 6.28 a 6.29

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK 6.28 a 6.29 Odpověď na: 6.28 a 6.29

#25331
Dárius Krišta
Lektor

  Pri 6.28 je treba si uvedomiť, na akom princípe fungujú zmeny skupenstiev kryštalických látok. Na to, aby sa mohol ľad o teplote 0°C ďalej ohrievať, musí sa premeniť na vodu. Energiu, ktorú mu musíme dodať určuje práve merné skupenské teplo tání. To isté platí pre vodu pri 100°C, ktorá sa chce meniť na vodnú paru – musíme jej dodať merné skupenské teplo vypařování. (viz. graf)

  Pri tomto príklade si teda musíme určiť jednotnú hmotnosť (1 kg, lebo sa s tým dobre počíta), a určiť si jednotlivé teplá ktoré potrebujeme. ďalej to je len o čítaní s porozumením. Pozor ale na jednotky, Lv a Lt udávajú v J/g, nie v J/kg, preto treba výsledok prenásobiť 1000.

   

   

   

   

  Pri 6.29 nám platí zákon teplotnej rozťažnosti – čím má niečo vyššiu teplotu, tým dlhšie/objemnejšie to bude. Vzorec, ktorý použijeme bude Δl = l0*α*ΔT . l0 = 100m, t1 = 15 K, T2 = 5 K. Merali sme pri vyššej teplote, to znamená, že skutočná dĺžka bude nižšia. preto ΔT musí byť záporné, a to -10 K. Po dosadení: Δl = 1,2 * 10^-5 * 10^2 * -10^1 = -1,2 * 10^-2 m = -1,2 cm.