Odpověď na: 4.53

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK 4.53 Odpověď na: 4.53

#25392
Dárius Krišta
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

keď pozorovateľ a zdroj stoja, tak zdroj bude mať frekvenciu rovnú f. Rýchlosť vlny bude v=λf, čo je rýchlosť zvuku, pričom λ bude vždy konštantná.Vezmeme si rovnicu pre Dopplerov jav:

(fp je frekvencia akú počuje pozorovateľ, fz je skutočná frekvencia zdroja, analogicky tak vp a vz sú rýchlosti)

Keď sa pozorovateľ bude približovať k zdroju rýchlosťou 2v, bude platiť:

teda fp = 3 fz