Odpověď na: Amfolyty a Bronstedova teorie

Fóra Chemie Příklady 2. LF UK Amfolyty a Bronstedova teorie Odpověď na: Amfolyty a Bronstedova teorie

#25474
Zuzka Hamidova
Lektor

  Ahoj 🙂

  Podľa Brondstedovej teórie platí, že: kyselina = donor H+; zásada= akceptor H+ . (kyselinami a zásadami môžu byť aj ióny)
  Amfolyt (amfotérna látka) je látka, ktorá môže byť zároveň kyselina aj zásada (takže aj donor aj akceptor H+).

  1. Zásada
  A) je správne, pretože HPO4(2-) je zásada (môže byť akceptor H+ –> H2PO4(1-))
  B) nesprávne, pretože NH4+ už nemôže prijať ďalšie H+ (na dusíku už nemôže vzniknúť ďalšia väzba).
  C) je správne, pretože PO4(3-) môže prijať H+ (–> HPO4(2-))
  D) nesprávne, pretože HCl už nemôže prijať H+

  2. Amfotérna látka
  A) je správne, H2O môže byť donor H+ (–> OH-); aj akceptor H+ (H30+ =oxóniový katión)
  B) je nesprávne, pretože HCl nevie byť akceptor H+; len donor H+ (teda je to kyselina nie amfotérna látka)
  C) je správne, pretože HPO4(2-) môže byť aj akceptor H+ (–> H2PO4(1-));  aj donor H+ (–> PO4(3-))
  D) nie je správne, pretože PO4(3-) už nemá vo svojej štruktúre H+, ktoré by odštiepil (už bude len akceptor H+)

  3. Amfolyt
  A) nie je správne pretože amoniak je pre potreby príjimačiek slabá zásada (aj keď v skutočnosti je to trochu komplikovanejšie).
  B) je správne, pretože H2PO4(1-) môže ešte odštiepiť H+ (–>HPO4(1-)) aj prijať H+ (–> H3PO4)
  C) nie je správne, pretože PO4(3-) už nemá vo svojej štruktúre H+, ktoré by odštiepil (už bude len akceptor H+)
  D) nie je správne, pretože H3PO4 nemôže už prijať H+ (je len donor H+)

  Dúfam, že je to teraz jasnejšie 🙂