Odpověď na: optika 30, 31 (2013)

Fóra Fyzika Příklady LF MU optika 30, 31 (2013) Odpověď na: optika 30, 31 (2013)

#25528
Samuel Dopater
Lektor

    Ahoj 🙂

    Na obidva tieto príklady je nutné poznať naspamäť zobrazovaciu tabuľku pre spojku.

    V tom prvom príklade nám zadanie hovorí, že sa paprsky pretínajú vo vzdialenosti 3f od čočky. Táto vzdialenosť je v podstate větší než 2f (a´> 2f). Pokiaľ sa nám obraz vytvorí vo vzdialenosti > 2f, tak predmet musí ležať medzi F a 2F na predmetovej strane (2f<a<f), teda medzi predmetovým ohniskom a dvojnásobkem ohniskovej vzdialenosti. Takže tu žiadna odpoved nie je správna.

    V druhom príklade je dôležité, v akej vzdialenosti sa nám daný obraz vytvoril. Pre istotu pozri  video z online kurzu na stránke: https://bmedic-online.cz/lekce/zobrazovani-optickymi-soustavami/

    Všimni si, že v žiadnom prípade sa nám nestalo to, že by sa nám obraz vytvoril medzi čočkou a F´. Tým pádom má úloha chybné zadanie, pretože takáto situace nemôže nikdy nastať.