Odpověď na: 2 příklady z Hradce

Fóra Biologie Jiné příklady 2 příklady z Hradce Odpověď na: 2 příklady z Hradce

#25611
Beáta Mikolášová
Lektor

  Ahoj,

  Príklad č.3

  Ide o G2 fázu bunkového cyklu. Vtedy sa bunka pripravuje na rozdelenie, obsahuje preto dvojnásobok svojej bežnej genetickej informácie. Je to somatická bunka, je teda diploidná – 2n – 2×23 chromozómov dáva dohromady 46 chromozómov. A aby bolo možné bunku počas mitózy rozdeliť, je každý chromozóm zreplikovaný dvakrát. Každý zo 46 normálne prítomných chromozómov má svoju kópiu – 2×46 teda nakoniec dáva 92 chromatíd (molekúl DNA)

  Príklad č.29

  a- spleťou ciev je tvorený glomerulus, ktorý je Bowmanovým váčkom obalený

  b – stočené kanálky tvoria kôru ledvin, preto má zrnitý vzhľad (naopak dreň ledvin tvorí Henleova klička a zberný kanálik, preto má pásikávú štruktúru)

  c – v proximálnom tubule dochádza k spätnému vstrebávaniu 2/3 vody aj látok ako napr. glukóza, aminokyseliny, ionty…  zmenší sa tak objem moči vystupujúcej z proximálneho tubulu, ale jej koncentrácia sa výrazne nemení, zostáva v podobnej koncentrácii ako primárna moč vtekajúca do prox. tubulu, preto nemôžeme povedať, že by dochádzalo k zahusteniu.

  d – filtráciou krvi v glomerule vzniká primárna moč (cca 180l/deň)