Odpověď na: Dotaz na indukované elektrické pole

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Dotaz na indukované elektrické pole Odpověď na: Dotaz na indukované elektrické pole

#25677
Adam Dzvinčuk
Lektor

    Ahoj,

    vířivé proudy budou mít magnetickou i elektrickou složku. Vzpomeň si na čtyři základní interakce – jednou z nich je tzv. elektromagnetická interakce, elektřina a magnetismus jsou navzájem fundamentálně provázané.

    Odpověď F tvrdí, že intenzita elektrického pole je přímo úměrná velikosti náboje, na který působí elektrická síla. To není pravda, intenzita elektrického pole je totiž přímo úměrná velikosti náboje, kolem kterého se pole nachází.

    Je to takhle jasné?