Odpověď na: elektrina a magnetizmus 38/12, 42/51,61

Fóra Fyzika Příklady LF MU elektrina a magnetizmus 38/12, 42/51,61 Odpověď na: elektrina a magnetizmus 38/12, 42/51,61

#25681
Honza Turza
Lektor

  Ahoj,
  omlouvám se za opožděnou odpověď.
  U té 12) bych si řekl, že potenciál se počítá jako práce, kterou budu muset vykonat, abych mohl přesunout jednotkový náboj do místa tohoto potenciálu, tedy:

  φ = W/q = Fe.s/q

  Fe = k . Q1.Q2 / r2

  k = 1/4 .π. εr0

  (prostě Coulombův zákon)

  Pokud je tedy potenciál přímo úměrný el. síle, která je nepřímo úměrná relativní permitivitě prostředí, tak je potom nepřímo úměrný relativní permitivitě prostředí také potenciál.
  Správně by tedy mělo být b).

  U té 51) je potřeba si uvědomit, co ten údaj o frekvenci vlastně znamená. Pokud je frekvence 50 Hz, potom se nám musí 50x za sekundu přehodit polarita zdroje obvodu, to znamená, že si obvod musí 50x za sekundu projít tímto (viz obrázek) cyklem, perioda takového cyklu tedy musí být 20 ms. Začne na nula voltech dostane se do své kladné amplitudy, poté zpět na nula voltů, poté do své záporné amplitudy a nakonec opět na nula voltů. Je tedy vidět, že za polovinu periody se dostane do půlky svého cyklu (na nula voltů), za 1/4 periody do své kladné amplitudy a za 3/4 periody do své záporné amplitudy.

  Potřebuju tedy zjistit 1/4 periody. Pokud je frekvence 50 Hz potom je perioda 1/50 = 20 ms. A 1/4 z 20 ms = 5 ms. Správně je tedy e).

  U té 61) způsobuje pohyb kotouče vznik nestacionárního magnetického pole s indukovaným proudem proudícím tak, aby magnetické pole jím vytvořené brzdilo daný kotouč. Správně je tedy b). Je to princip tzv. magnetické brzdy a je to lépe vysvětlené na online kurzu tady: https://bmedic-online.cz/lekce/nestacionarni-magneticke-pole/