Odpověď na: Príklad – mechanika kvapalín a plynov

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Príklad – mechanika kvapalín a plynov Odpověď na: Príklad – mechanika kvapalín a plynov

#25682
Adam Dzvinčuk
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

níže přikládám svůj zběžný výpočet (nevychází zcela přesně, nejspíš kvůli tomu, že tvůrci otázky počítají s g = 9,81 m.s-2

Podle výšky stolu 1 m dokážeme určit, jak dlouho se bude voda pohybovat volným pádem. Zjistíme tedy čas t, díky čemuž můžeme vypočítat rychlost v, kterou se voda musí vytékat, aby dosáhla vzdálenosti 0,8 m. Následně podle posledního vztahu vyjádříme z rychlosti výtoku výšku hladiny h.