Odpověď na: Fyzika- strucne a jasne- kvantová optika 183/8,14

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Fyzika- strucne a jasne- kvantová optika 183/8,14 Odpověď na: Fyzika- strucne a jasne- kvantová optika 183/8,14

#25685
Adam Dzvinčuk
Lektor
Up
0
::

Ahoj,
v příkladu 8 použijeme vzorec pro de Broglieho vlnovou délku λ = h/p. je Planckova konstanta, je hybnost, tedy součin hmotnosti a rychlosti. Z tohoto vztahu si vyjádříme rychlost, tu dále dosadíme do rovnice: q.U = 1/2.m.v2; q je náboj elektronu, m jeho hmotnost. Do rovnice dosadíme rychlost a veličiny ze zadání a nalezneme urychlovací napětí U.

V příkladu 14 použijeme tytéž vzorce, zde však vyjadřujeme vlnovou délku λ.