Odpověď na: přijímačky MU 2012

Fóra Biologie Příklady LF MU přijímačky MU 2012 Odpověď na: přijímačky MU 2012

#25858
Anežka Žádníková
Lektor

    40) správně je myslím A), protože od jedince AABB potomci vždy zdědí dominantní alelu v obou znacích – tedy (při úplné dominanci) budou mít všichni potomci dominantní fenotyp.

    Pokud by se podobný příklad objevil na přijímačkách a nebylo by to tak zřejmé, vždy se dají vypsat kombinační čtverce pro jednotlivá křížení a z nich by to již zřejmé být mělo 🙂 Navíc jedna možnost se dá vyloučit rovnou (C), protože při křížení AaBb X AaBb víme, že fenotypový štěpný poměr je 9:3:3:1.

    Jsou už všechny otázky zodpovězeny? 🙂