Odpověď na: 14. příklad test MU 2008

Fóra Fyzika Příklady LF MU 14. příklad test MU 2008 Odpověď na: 14. příklad test MU 2008

#25869
Honza Turza
Lektor

  Ahoj,

  pro výpočet tohoto příkladu je nejlepší použít Bernoulliho rovnici.

  Říká nám, že součet kinetické složky tlaku, potenciální složky tlaku a hydrostatické tlakové složky je vždy konstantní.

  Vzhledem k tomu, že je trubice vodorovná, bude potenciální složka neměnná, můžeme ji proto vynechat.

  Platí tedy:

  1/2ρv21 + p1 = 1/2ρv22 + p2

  Vím, že před otevřením ventilu byla voda v klidu (kinetická složka na levé straně rovnice je tedy 0 Pa), zároveň vím, že chci po otevření ventilu docílit nulového hydrostatického tlaku (hydrostatická složka na pravé straně je tedy také 0 Pa).

  Platí tedy:

  p1 = 1/2ρv22

  Odsud si vyjádřím:

  v2 = √2p1/ρ = √2.500 000 /1000 = √1000 = 31,6 m/s

  Správně tedy bude c), po otevření kohoutu vlastně došlo k úplné přeměně hydrostatického tlaku na kinetickou/dynamickou složku.